Přepočty mezi jednotkami dřevní hmoty

Vysvětlivky

plm = plnometr = m3 - krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, tedy 1 m3 skutečné dřevní hmoty (bez děr)
prm = prostorový metr = m3 p. o. (prostorového objemu) - krychle o hraně 1 m vyplněná částečně dřevem s mezerami, čili 1 m3  složeného dřeva štípaného nebo neštípaného (s dírami), např. dřevo v lese složené do metrů
prms = prostorový metr sypaný - 1 m3 volně loženého sypaného naštípaného dřeva(nezhutňovaného) .

způsob sypání nemá vliv žádný, v zásadě nelze sypat hůře či lépe

TOPlist
Najdete nás zde
aktualizováno: 28.09.2018 22:06:21